Ny mediastorm mot Maranata

Enligt SVt's Existens driver Maranataförsamlingen i Stockholm olaglig skola. I verkligheten handlar det om att två av församlingens familjer i enlighet med gällande lag hemundervisar sina barn.

I olika medier går det idag att läsa häpnadsväckande uppgifter om hur hundratals elever gått grundskola hos Maranata och hur ansvariga kommunpolitiker reagerar. Exempelvis Ingegerd Hilborn, chefsjurist på Skolverket, uttalar sig på följande sätt till Rapport: Det är olagligt, för enligt vår lagstiftning krävs ett godkännande av skollagen för att få ha en skola, säger Ingegerd Hillborn, chefsjurist Skolverket till Rapport.

På Maranataförsamlingens hemsida bemöts anklagelserna på följande sätt:
Återigen står myndigheter och media frågande och förfärade inför det faktum att två familjer tillhörande Maranataförsamlingen i Stockholm valt att med skollagen 10 kap § 4 som grund hemundervisa sina barn. Två familjer av landets totalt ca 200. Ännu en gång måste klarläggas... Maranataförsamlingen i Stockholm driver ingen skola, varken godkänd eller icke godkänd!