Maranata svarar Existens i radioprogram

I ett program över Stockholms närradio bemöter Maranata anklagelser som riktats mot hemundervisande föräldrar och mot församlingen från livsåskådningsprogammet Existens och från olika myndighetspersoner. Verkligen värt att lyssna till. Lyssna här!