Hemundervisning i Ånge anmäld

Tre barn bosatta i Ånge kommun hemundervisas, helt lagligt i enlighet med skollagen och i ett gott samarbete med kommunen. I februari månad anmäldes familjen av en anonym person. Varför? Enligt Sundsvalls Tidning påstår anmälaren att barnen inte går i skolan, att kommunen betalar ut stora bidrag till familjen och struntar i skollagen.
Hela den anonyma anmälan visade sig sakna saklig grund eftersom både kommunen och den hemundervisande familjen handlat i enlighet med vad skollagen säger om hemundervisning.
Den utpekade familjen kommenterar påhoppet på följande sätt i anslutning till tidningsartikeln:
De flesta som har med skolan och Ånge kommun att göra, vet vid det här laget vilka det är som har barn som inte går i skolan. De flesta vet också att våra barn varken är asociala eller speciellt okunniga. Somliga vet också hur vi genom åren blivit trakasserade, både anonymt och offentligt av människor som inte nöjer sig med att försöka få rätsida på sitt eget liv. Okunskap och den rädsla och avundsjuka okunskap innebär är tyvärr ett allvarligt problem för många. Anonyma anmälningar är inte mycket att ta på allvar utan egentligen bara ett tecken på att den som anmäler själv mår dåligt.

Läs artikeln här