Sveriges regering förbjuder

Religiösa inslag i skolundervisning ska totalförbjudas. Det har alliansens partiledare kommit överens om, erfar DN. Det blir också stopp för dolda ekonomiska bidrag - och en misskött skola ska kunna stängas på ett par veckor. "Eleverna måste skyddas från varje form av fundamentalism", säger skolminister Jan Björklund (fp).
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=704437