onsdag 20 april 2016

Visionen som drabbade oss

Kärnfamiljens mest grundläggande uppgift är ansvaret för barnen, deras fostran och utveckling. Familjen är också den mest naturliga och tryggaste platsen för lärande. Läs hela texten här (Midnattsropet nr 2-2016).

Läs mer...

tisdag 5 januari 2016

Skrämmande lagförslag

"Det nya LVU-förslaget som nu ligger ifrån socialdepartementet, gör det möjligt för socialtjänsten att tvångsplacera ett barn/ungdom som uppvisar normbrytande beteenden.
Och detta även om dessa beror på en funktionsnedsättning och det inte går att påvisa allvarliga brister i föräldraomsorgen. Det gäller exempelvis de barn och ungdomar som inte går till skolan på grund av att de inte får det stöd de behöver där."
Svt.se publicerade i september månad en debattartikel med anledning av en ny LVU-lag som kan träda i kraft den 1 juli 1917. 
Länk till slutbetänkandet av Utredningen om tvångsvård för barn och unga.

Läs mer...

onsdag 9 september 2015

Maltas hemundervisare fruktar lagändring

I ett brev till HSLDA, USA:s största organisation för hemundervisning, vädjar hemundervisare på Malta om hjälp att påverka landets politiker. Ett tiotal familjer har under lång tid hemundervisat utan problem. Nu föreslås en lagändring som ska kräva speciella omständigheter för att tillåta hemundervisning.
Familjerna menar att om de inte tillåts hemundervisa så måste de fly till något annat land.
Källa: http://www.hslda.org/hs/international/Malta/201509080.asp

Läs mer...

tisdag 25 augusti 2015

Allt fler hemundervisare flyr Sverige

ROHUS (Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige) har i ett pressmeddelande informerat om att nuvarande regering inte har några planer på att ändra i Skollagen för att komma landets hemundervisare till mötes. Tvärtom ställer sig nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin helt bakom förbudet mot hemundervisning. Ministern verkade inte bekymra sig över att svenskar tvingas i exil.
"Detta innebär tyvärr att många svenska kommuner kommer att fortsätta försöka hota välfungerande och framgångsrika hemundervisande familjer med viten och socialanmälningar, och att strömmen av svenska skolpolitiska emigranter till våra nordiska grannländer och till övriga Europa och Nordamerika kommer att fortsätta." kommenterar ROHUS.

Läs mer...

fredag 7 augusti 2015

"Hemundervisning – och den svenska utbildningspolitiska polisen"

Länkar till en artikel (2014) om en skrämmande verklighet för hemundervisande föräldrar.
Citat: "Men där finns också socialtjänstemän som anser att ett barn som inte är i skolan per definition är hotat i sin utveckling och bör utredas och eventuellt omhändertas. Detta bygger inte på någon kunskap utan baseras snarare på aktuella kulturella fördomar av typ, bättre mobbas i skolan än hemundervisas av kärleksfulla föräldrar. Detta måste vara den svenska regeringens utbildningspolitiska uppfattning eftersom detta får passera."

Läs mer...

tisdag 2 juni 2015

"...det känns väldigt konstigt att vi behövde flytta till ett annat land för att kunna välja det liv vi vill ha."

Familjen flyttade till Åland för att få hemundervisa. Läs deras berättelse i nära barn nättidning

Läs mer...

tisdag 17 februari 2015

Genusperspektiv hotar förbjuda hemundervisning i Puerto Rico

Över 200 000 personer protesterade i Puerto Ricos huvudstad San Juan idag mot att genusperspektiv planeras införas
som obligatoriskt utbildningsprogram i offentliga skolor, eftersom det "främjar högriskbeteenden för barn" såsom "mångfaldiga sexuella läggningar".

Demonstranterna begär också att regeringen ska respektera föräldrars rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sina värderingar och principer, att man respekterar lag 82, som stiftades för driften av skolor och kyrkor och att man avvisar senatens Projekt 793, vilket bland annat har som mål att förbjuda hemundervisning. Senatens nya lagförslag ger regeringen rätt att införa obligatorisk könsideologi i skolornas läroplan. Källa: Impacto

Läs mer...

fredag 13 februari 2015

Läs om en svensk familjs kamp för att få hemundervisa

Ellinor kämpar för att få undervisa barnen hemma

Läs mer...

tisdag 10 februari 2015

Åland positivt till hemundervisning

Finland konstaterar fördelarna med och satsar på hemundervisning! Finlands utbildningsminister Johan Ehn har gett Utbildningsbyrån i uppdrag att skapa ett system som möjliggör hemundervisning på bästa sätt samtidigt som det ska garantera att barnen får den undervisning de har rätt till. På Åland har Elin Johansson gjort en utvärdering av hemundervisningen och konstaterar att det behöver göras en del förbättringar för att få till en rättvis bedömning. 
Elin Johansson vill också framhålla att hemundervisningen fungerar väldigt bra bland de familjer som valt att uppfylla läroplikten någon annanstans än i skolan.
Både utbildningsministern och Elin Johansson intervjuades av Ålands Radio/TV där ovan citerade uttalanden gjordes. Se länk. 

Sverige har mycket att lära av omkringliggande länder då det gäller hemundervisning. Undervisningsformen är bevisat bra och är den idag snabbast växande rörelsen i hela västvärlden.

Läs mer...

tisdag 4 november 2014

Jonas Himmelstrand skriver om hemundervisning

I Forskarbladet.se skriver Jonas Himmelstrand, som också är ordförande för ROHUS, om hemundervisning. Himmelstrand menar att "sett ur dagens etablerade forskning så kan hemundervisning aldrig fungera", men att det idag också finns en evidensbaserad forskning som visar att hemundervisning fungerar alldeles utmärkt.

Läs artikeln här.

Läs mer...

söndag 2 november 2014

Pilgrimsskolans fond för vitesförelägganden

Pilgrimsskolan är samlingsnamn för hemundervisande familjer tillhörande Maranataförsamlingen. Alltsedan 1977 har föräldrar inom församlingen valt att själva undervisa sina barn i hemmet eller tillsammans med andra familjer som också hemundervisar. Familjerna kom att bli svenska pionjärer på området genom att åberopa en undertryckt och mer eller mindre okänd rättighet i skollagen som gav utrymme för föräldrar att hemundervisa: ”Beredes barn i hemmet eller annorstädes enskild undervisning som väsentligen motsvarar grundskolans, skall barnet befrias från skolgång (dåvarande skollag § 35).”

Läs mer...

tisdag 2 september 2014

Hemundervisande tysk familj straffas hårt

Återger här en alarmerande text hämtad från HSLDA angående förföljelse mot hemundervisande familjer i Tyskland och Sverige:

Hemundervisande tysk familj straffas hårt

 

− Vi ska inte emigrera utan stanna och kämpa för vår sak. Det säger tyska makarna Dirk och Petra Wunderlich, vars barn i fjol tvångsomhändertogs. Föräldrarnas brott: de bedrev hemundervisning.
I Sverige kriminaliserades hemundervisning i praktiken sommaren 2011, då en ny skollag trädde i kraft – helt i strid med både Europakonventionen och FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Tillsammans med Tyskland är Sverige en udda fågel inom EU, där samtliga länder annars tillåter denna form av kunskapsförmedling och för att inte trotsa svensk lag, har därför ett antal familjer emigrerat, bland annat till Åland.
Hur strängt de tyska myndigheterna ser på brott mot lagen om hemundervisning, fick familjen Wunderlich, med hemadress Darmstadt i Hessen, sydvästra Tyskland, erfara för nästan exakt ett år sedan. Genom en förlängd arm, som i det här fallet bestod av 20-talet poliser och socialarbetare, slog staten till och tvångsomhändertog fyra av barnen, det yngsta 7, det äldsta 14 år. ---

 

Läs mer...

fredag 11 april 2014

Inspirerande ord från en hemundervisande mamma

"När det har gått bara 2-3 månader så inser jag att jag har börjat lära känna mina barn. Jag kan egentligen inte förklara vad eller varför det är så men jag ser dom på ett helt annat sätt. Dom gör saker som dom aldrig har gjort eller sagt. Dom hanterar situationer på sätt som jag inte känner igen. Och jag lovar att allt detta är bara till det positiva." Läs hela texten på hennes egen blogg: Varför hemundervisar jag?

Läs mer...

tisdag 25 mars 2014

Svensk familj i exil på Åland berättar

Arbetarbladet Gävle har publicerat en kort intervju med en av de familjer som gått i exil för att kunna fortsätta att hemundervisa: Klicka här för att komma till artikeln.

Läs mer...

fredag 14 mars 2014

Falköping stoppar hemundervisare

Förföljelsen mot hemundervisande familjer fortsätter med ett nytt fall som har blossat upp i Falköpings kommun. Familjen menar att skolan hämmar barnets utveckling och att de genom att hemundervisa kan utveckla sitt barns begåvning på ett friare sätt som inte begränsar.
Förvaltningsdomstolen avslår föräldrarnas ansökan om hemundervisning med skälet att det inte föreligger några synnerliga skäl enligt skollagen.
Familjen har även hotats med dyra vitesförelägganden om de fortsätter hemundervisa och inte skickar sitt barn till skolan.

Läs mer...

lördag 18 januari 2014

Tog barnen på semester - hotas med fängelse

www.hemundervisning.se
Familjen Sutherland
En brittisk familj hade under en lång tid planerat för sin första semester på fem år. "Under fem års tid har vi inte haft möjlighet att ha ledigt samtidigt som skolloven, och vi behövde verkligen få en vecka tillsammans."
Familjen bokade sin semester i oktober 2012 och reste september 2013. Skolmyndigheten svarade med att utfärda böter motsvarande ca 4,000 SEK. Eftersom böterna inte betalats in är nu summan uppe i 21,299 SEK. Myndigheterna hotar nu familjen med att omvandla böterna till 3 månaders fängelse.
Stewart Sutherland: "Jag vet hur viktigt det är med utbildning - men det finns en större bild. Familjetid är också viktigt. Barnens beteende och skolgång har förbättrats avsevärt efter vår semester tillsammans."
Källor: Daily MailYahooBBC 


Läs mer...

tisdag 14 januari 2014

Det finns åtskillig forskning kring hemundervisning

Forskningen säger att de föräldrar som valt att hemundervisa sina barn utbildar dem minst lika bra som skola.
Läs hela artikeln på Rohus hemsida.

Läs mer...

torsdag 9 januari 2014

Förlorar vårdnaden pga hemundervisning

Tysk domstol har beslutat att en hemundervisande familj inte får ha vårdnaden om barnen på grund av att familjen då kan flytta till ett annat land för att kunna hemundervisa, vilket skulle utgöra en fara för barnen.
Läs mer här (engelsk text): http://www.wnd.com/2014/01/judge-homeschooling-a-concrete-endangerment-to-kids/

Läs mer...

onsdag 8 januari 2014

Regeringens svar på skolkrisen: Mer skoltvång!

Regeringen presenterar idag vilka åtgärder man planerar ta till för att lösa skolkrisen: Tio till elva-årig obligatorisk grundskola! "Vi har en tydlig kunskapsutmaning framför oss i Sverige. Vi vill se människor växa av egen kraft" säger statsminister Fredrik Reinfeldt till Aftonbladet.

regeringens hemsida går att läsa följande:
Vi vill se högre kunskapsresultat och ökad likvärdighet i den svenska skolan.

  • Tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder
  • Förlängd skolplikt med ytterligare ett år för de elever som saknar behörighet till gymnasieskolan
  • Obligatorisk sommarskola
Vidare avsöjar dokumentet att man på det här sättet har påbörjat ett långsiktigt arbete för att bryta den negativa utveckling som sedan 1990-talet präglat svensk skola.
 Förändringen beräknas genomföras ca 2018.
Fler länkar:  SvD Expressen  DN DN

Läs mer...

torsdag 5 december 2013

Studiero efterlyses

"Det skolan nu behöver är arbetsro." Citatet är hämtat från en debattartikel av ett gäng folkpartister. Lätt att förstå att man inte vill prata om skolan med tanke på de avslöjande rapporter som titt som tätt kommer i dagens ljus. Skolan är en stor katastrof! Samtidigt förstår man att elever och lärare behöver arbetsro.

Denna arbetsro borde även inkludera hemundervisade elever, varför vi vänder samma vädjan till debattörerna:
Sluta förfölja barn och föräldrar som framgångsrikt bedriver  hemundervisning!
Sluta hota med ingripanden från sociala myndigheter!
Sluta utdöma skyhöga vitesbelopp som är i stort sett omöjliga för föräldrar att klara av att betala.
Sluta jaga svenska familjer i landsflykt på grund av att de hemundervisar.

Hemundervisningen, en mänsklig rättighet för både barn och vuxna, är på frammarsch och kommer att fortsätta.

Läs mer...