Inlägg

Familjen Sandberg fortsätter kampen för barnens bästa

Ett års fängelse för hemundervisning på Kuba

Hemundervisning debatteras i DN.Åsikt

Europadomstolen prövar snart den tyska familjen Wunderlich uppmärksammade fall

Svensk skolplikt - brott mot mänskliga rättigheter

Informativt från ROHUS om hemundervisning

Visionen som drabbade oss

Skrämmande lagförslag

Maltas hemundervisare fruktar lagändring

Allt fler hemundervisare flyr Sverige

"Hemundervisning – och den svenska utbildningspolitiska polisen"

"...det känns väldigt konstigt att vi behövde flytta till ett annat land för att kunna välja det liv vi vill ha."

Genusperspektiv hotar förbjuda hemundervisning i Puerto Rico

Läs om en svensk familjs kamp för att få hemundervisa

Åland positivt till hemundervisning

Jonas Himmelstrand skriver om hemundervisning

Pilgrimsskolans fond för vitesförelägganden

Hemundervisande tysk familj straffas hårt

Inspirerande ord från en hemundervisande mamma

Svensk familj i exil på Åland berättar

Falköping stoppar hemundervisare

Tog barnen på semester - hotas med fängelse